สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-10-2564 77 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)